82. KRZEMIENIEC- POCZAJÓW- PODHORCE-LWÓW (3 dni)

dzień pierwszy
BERESTECZKO -
mogiły kozackie, kościół
KRZEMIENIEC - Dom Słowackiego, Liceum Krzemienieckie, kościół Franciszkanów, ruiny zamku

dzień drugi
POCZAJÓW -
"Częstochowa Wschodu"- sanktuaria trzech obrządków
PODHORCE - zamek Koniecpolskich, kościół św. Józefa
OLESKO - Zamek-miejsce urodzenia Jana III Sobieskiego i Michała Korybuta Wiśniowieckiego
LWÓW- Kościół Karmelitów, Cerkiew Wołoska, Wysoki Zamek, kościół Dominikanów, Wieża Korniaktowska, pomnik A. Mickiewicza, Kaplica Boimów, Ratusz, Katedra Łacińska

dzień trzeci
LWÓW -
Cmentarz Łyczakowskii Orląt Lwowskich, Sobór św. Jura, kościół św. Elżbiety
ŻÓŁKIEW - kościół, ruiny zamku, cerkiew unicka

Opcja/Grupa

Możliwość komentowania jest wyłączona.