81. LWÓW-ŻÓŁKIEW (2 dni)

dzień pierwszy
LWÓW-
kościół św. Anny i św. Elżbiety, Sobór św. Jura, Uniwersytet Lwowski, Pomnik Adama Mickiewicza, Wysoki Zamek - panorama miasta, Stare Miasto, Rynek, Kamienica Sobieskich, Łyczaków- zwiedzanie Cmentarza Łyczakowskiego i Orląt Lwowskich

dzień drugi
LWÓW -
Cerkiew Wołoska, Wieża Korniaktowska, Katedra Łacińska, Kaplica Boimów
ŻÓŁKIEW - kościół hetmański, ruiny zamku, cerkiew unicka

Opcja/Grupa

Możliwość komentowania jest wyłączona.