83. WILNO-KOWNO-TROKI (3 dni)

dzień pierwszy
KOWNO-
zwiedzanie: Stare Miasto,ruiny zamku, ratusz, katedra, dom  Perkuna

dzień drugi 
WILNO-
Góra Trzech Krzyży- panorama miasta, archikatedra św. Stanisława, Uniwersytet Wileński, cerkiew Piątnicka, kościół św. Ducha, Ostra Brama, klasztor Bazylianów, Muzeum Mickiewicza, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu, cmentarz na Rossie

dzień trzeci
TROKI -
Zamek Wielkich Książąt Litewskich -lądowy i na wyspie, domki karaimskie

Opcja/Grupa

Możliwość komentowania jest wyłączona.